SLG-600V SPX-TA family SLG-55 SLG-150V SLG-30 WORK TESTING LABO
展示会情報・お知らせ一覧
2020/12/16更新

SPX-TA200へ

自然空冷で世界最高照度を達成。

SLGへ

SLG-600V / 600V-FC 弊社従来品の7倍以上の光量を実現。