SLG-600V SLG-150V WORK TESTING LABO
展示会情報・お知らせ一覧
2021/9/15更新

SPX-TA200へ

自然空冷で世界最高照度を達成。

SLGへ

SLG-600V / 600V-FC 弊社従来品の7倍以上の光量を実現。